O-Ring Thailand
 

 • oringtaiwanbdg
 • hydraulicseal
 • heatresistanceseals
 • potablewatero-ring
 • chemicalprocessoring
 • explosivedecompression
 • medicalandpharmaceuticalo-ring
 • foodo-ring
 • aerospaceorings
 • medicaloring
 • chemicalprocessoring (2)
 • http://wowslider.net/
 • pneumaticseal
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7

taiwan-factory   
ด้วยแนวคิดในการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ โรงงานแต่ละแห่งจึงดำเนินงานโดยใช้ความสามารถหลักของตนเองเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

Gmors Taiwan (สำนักงานใหญ่) มุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้าน R&D ความสามารถของห้องปฏิบัติการ และข้อได้เปรียบที่เป็นรูปธรรม ด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดของทีมงานจากฝ่ายต่างๆ เราภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบแม่พิมพ์ชั้นเลิศ สูตรผสมที่ให้ผลผลิตประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบเฉพาะตามความต้องการ และระบบบริหารเวลาทำงานของ JIT ด้วยแรงศรัทธาของลูกค้าทั่วโลก เราจึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมในสายการผลิตแต่ละเดือนอย่างน้อย 100 ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เพียงแต่ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่ยังตรงตามข้อกำหนดที่ออกแบบเฉพาะด้วย ในแต่ละเดือนเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและใช้เทคโนโลยีสูงแล้ว เรายังมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์และโครงการที่ซับซ้อนให้บรรลุผลสำเร็จได้ ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถทำได้ และจากความสามารถในการพัฒนา R&D และห้องปฏิบัติการของเรา สำนักงานใหญ่ของ Gmors Taiwan ยังให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้แก่โรงงานจีนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดจุดสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพ


การวิจัยและพัฒนา


•การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ (เครื่องกัด 3 แกน, เครื่องกัด 5 แกน, EDM, CNC ความเร็วสูง, รางเลื่อน)•การออกแบบสูตรผสม, การทดลองผสมและการทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพและการใช้งาน•การทดลองฉีดขึ้นรูปเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (คุณสมบัติเชิงกายภาพและมิติที่ถูกต้อง) และการกำหนดมาตรฐานการผลิตการกำหนดมาตรฐาน BOM และกระบวนการ (ดำเนินงานผ่านการบริหารโครงการ) สำหรับฝ่ายผลิต•การวิเคราะห์ต้นทุนการพัฒนาอุปกรณ์•อุปกรณ์ใหม่ๆ สำหรับพัฒนา ทดสอบ และฝึกอบรมตามข้อกำหนดของลูกค้า•การพัฒนาอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เพื่อประหยัดค่าแรง•การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานด้วยมือการพัฒนาและฝึกอบรมด้านไอที เพื่อเก็บ "องค์ความรู้" การเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม (จาก PR, ECR, ECN) และ KM และจัดทำธนาคารข้อมูลไว้ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไปวัสดุที่มีความเที่ยงตรงสูง ใช้เทคโนโลยีสูง และมีความซับซ้อนสำหรับการผลิตต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการ


ห้องปฏิบัติการ Gmors ได้รับการรับรองจาก TAF (ระบบห้องปฏิบัติการ) และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการของเราเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทำงานในทีมระดับมืออาชีพได้ เราใช้วัสดุจากผู้ขายชั้นนำ อาทิ Dupont, 3M, Dow Corning, Shin Etsu, Bayer-polysar, Toshiba เป็นต้น และเรายังเป็นผู้ใช้วัสดุรายใหญ่ที่สุดของ Dupont genuine Viton ในเอเชียด้วย ด้วยการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดีที่สุดจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือที่สุด จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา  
 

การควบคุมคุณภาพ


 ในเรื่องการควบคุมคุณภาพนั้น ฝ่าย QC ที่มีประสิทธิภาพของบริษัททำหน้าที่ลดข้อบกพร่องและป้องกันชิ้นส่วนที่บกพร่องไม่ให้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป จึงช่วยประหยัดเวลาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพรการตรวจสอบคุณภาพด้านลักษณะภายนอกของชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้ายเป็นหน้าที่ของระบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งรับประกันได้ด้วยระบบตรวจสอบ Basler 

ขั้นตอน/รายละเอียดในการทดสอบระบบควบคุมคุณภาพของเราประกอบด้วย:•การตรวจสอบวัสดุขาเข้า•การทดสอบส่วนผสมแต่ละรุ่นด้วยเครื่อง Rheometer•การตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกและผลิตภัณฑ์ที่อบแล้ว•การตรวจสอบลักษณะภายนอก 100% ด้วยตา•การตรวจสอบขั้นสุดท้าย•การตรวจสอบลักษณะภายนอกและขนาดด้วยระบบอัตโนมัติของระบบตรวจสอบ Basler•การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและตรวจรับรองประสิทธิภาพ•ด้วยการบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PR, ECR, ECN จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพคือสิ่งที่กำหนด

ขึ้นมา ไม่ได้นำการตรวจสอบมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตนอกจากนี้เรายังมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ โดยฝ่าย QC จะหาข้อบกพร่องตั้งแต่จุดเริ่มต้น ดังนั้นเราจึงมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าผู้ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการจะต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเองด้วย

 

 

   

 

 


 

บริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Tel: (66)038185399
Fax: (66)038185420
Email:
information@gmors.co.th

700/889 หมู่3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160